Vệ Sinh Mâm Xe WHEEL DUST BLOCKER – SOFT99

490,000

Sản Phẩm Vệ Sinh Mâm Xe WHEEL DUST BLOCKER – SOFT99

  • WHEEL DUST BLOCKER – PHỦ NANO LA-ZĂNG L-76
  • Dung tích: 200ml (có thể dùng cho 2-3 xe)
  • MADE IN JAPAN